สีทาบ้านปลอดสารระเหยVOC

สารระเหย VOCs คืออะไร?

VOCs (Volatile Organic Compounds) คือ สารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ที่อาจมีอยู่ในสีทาบ้านทั่วไป สารระเหย VOCs บางชนิดอาจก่อให้เกิดปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคาร และเป็นอันตรายเมื่อหายใจสูดดมเข้าไปในร่างกาย

คุณสามารถลดการสัมผัสสารระเหยเหล่านี้ โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีค่าสารระเหย VOC ต่ำหรือปลอดVOCs เช่น ผลิตภัณฑ์สีทาบ้านจากเบนจามินมอร์

Benjamin Moore พัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่องโดยการปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อให้ระดับ VOC ต่ำที่สุด เราเป็นบริษัทแรกในสหรัฐอเมริกาที่คิดค้นและนำเสนอระบบสีน้ำทาบ้านปลอดสารระเหย zero VOC waterborne tinting system สู่ตลาด

เราให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างเปิดเผยที่สุดโดยการใส่ระดับ VOC ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดไว้ในเอกสารข้อมูลทางเทคนิค (TDS) ตัวอย่างสีของเราที่ปลอดสารระเหย zero VOC ได้แก่:
  • Aura® Interior Paint - สีทาภายในคุณภาพพรีเมี่ยมสูงสุด
  • Regal® Interior Paint - สีทาภายในที่ได้รับความไว้วางใจมานานกว่า 50 ปี
  • Natura® Interior Paint - สีรักษ์โลก และ เป็นสีรุ่นเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองความเป็นมิตรต่อโรคหอบหืดและโรคภูมิแพ้ certified Asthma and Allergy Friendly
  • Ultra Spec® 500 Interior Paint - แม้แต่ commercial paints ของเราก็เป็นสีปลอดสารระเหย zero VOC!

 

WHAT DOES ZERO EMISSIONS MEAN?