การชำระเงินและจัดส่งสินค้า

  1. รับสินค้าด้วยตนเองที่โชว์รูมเบนจามินมอร์: ไม่มีค่าจัดส่ง
  2. ต้องการให้จัดส่งสินค้า
    - ภายในกรุงเทพมหานคร: ค่าจัดส่งคำนวณตามน้ำหนัก
    - ต่างจังหวัด: ชำระเพียงแค่ค่าสินค้าก่อน และชำระค่าจัดส่งแยกภายหลัง หลังจากได้รับอีเมลยืนยันค่าจัดส่งจากบริษัท